[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700482784808.png (1.09 MB, 1200x630, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.281801

adam kazandı

 No.281802

Hangi animeden ckkti ulan bu

 No.281803

buda mı ancapçı insellerden

 No.281808


 No.281809

Solcular ahmak keynesciler d*Vlectiler *Sker botu sevdalisi ibneler kuduruyor. Boksiciler deliye donmus oooohhhhh ne var ne yok satacak serefsiz m*Murlari sokaga atacak ozgurlugun verimliligin onunu acacak baskanim :3

 No.281896

Ancapgenç31

 No.281899

>>281809
Şimdi baktım yüzlerce entry girmişler. Binlerce km uzaktaki ülkenin seçimlerine neden bu kadar kafayı takıyorlar anlamıyorum. Hadi ABD başka ülkeleri de etkiliyor ama Arjantin siyasetinden size ne?

 No.281903

>>281899
lan onları ilgilendiriyor demek ki seni ilgilendirmiyorsa niye ekşiye bakıyorsun

 No.282002

Özbua seçim kazanır mı???

 No.282010

>>281801
Yahudi picini baskan secen arjantinlileri super follos bekliyor

 No.282027

Arjantine nasil goc edilir

 No.282032

>>282027
üstad seneye göç dairesi vs. ne var ne yok satınca vizesiz gidilir uçağa atlayıp.

 No.282056

>>282002
başını kazanır

 No.282459

¡AFFFUERA![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]