[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700071827445.png (380.95 KB, 696x900, F-N6jidXAAAworx.png) ImgOps Google iqdb

 No.281058

evde hızlı özket yöntemleri söyleyin, (silah ve ip olmasın oda dar ve alçak silahımda yoj) mümkünse hap ve dozajları olabilir.

 No.281059

Arkanı domal

 No.281064

intihar etme

 No.281074

siyanür abim daha kaç kere daha söyleyecez

 No.281075

%41 e mi katılacaksın hıdır?

 No.281078

nembutal içecen
siyanür acı veriyor

 No.281080

File: 1700077666502.webm (5.76 MB, 720x720, 1698589623354622.webm) ImgOps Google iqdb

>>281058
intihar edersen cennette giremezsin bırak tanrı seni sınamaya devam etsin

 No.281100

Elma çekirdeklerinj biriktirip hepsini arka arkaya ye...
Çok fazla elma çekirdeği...
Denendi

 No.281187

>>281075
Yok ben farklı bir vakayım

 No.281193

File: 1700166891099.gif (1.26 MB, 360x270, 1683741441172.gif) ImgOps Google iqdb

>>281187
Aileme öyle bir utanç yaşatmazdım senin yerinde olsam

 No.281199

File: 1700169611369.png (249.52 KB, 680x565, F_AcpwrWcAE_YrS.png) ImgOps Google iqdb

>>281193
özket istemememin sebebi ailem...

 No.281204

File: 1700170564940.webm (5.95 MB, 384x288, 1699988064546020.webm) ImgOps Google iqdb

>>281199
Zalimlere inat yaşa

 No.281213

File: 1700173504402.webm (3.01 MB, 610x576, 1683548826225.webm) ImgOps Google iqdb

>>281058
şişeyi kulagına götür ve sesi dinle

 No.281283

>>281058
mustard gazı yap üst ve alt kattakiler de ölsün bide bize eğlence olur yayın açmayı unutma

 No.281284

>>281199
aileni öldür sonra kendini öldür

 No.281285

File: 1700235602353.jpg (24.92 KB, 300x320, 1683374636101.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>281058
osurugunu bi kavanoza koy belirli aralıklarla kokla

 No.282011

>>281058
talcid brufen metpamid sodyum nitrit nasil kullanilacaklarini sanctioned suicidedan ogren

 No.282261

File: 1700754064961.png (632.71 KB, 1000x642, 1683372767341.png) ImgOps Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]