[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637837717473.jpg (22.96 KB, 461x429, 1409164385845.jpg)

 No.1562

24 yaşındayım ve hayatımda hiç çalışmadım, bokiversitenin bitmesine en iyi ihtimalle daha 2 sene var ve ben 26 yaşında mezun olup iş hayatına atılacağım. o yaşta işe başlayan birisinin başarılı olma ihtimali nedir? ya da başarılı olmayı geçtim çalışma hayatına nasıl adapte olacağım onu bile bilmiyorum. hayatımda çalışmaya en yakın tecrübem lisede yaptığım stajdı onda da otistliğim yüzünden her şeyi elime yüzüme bulaştırmıştım yarın işe başlarsam yine elime yüzüme bulaştırıcam diye korkuyorum lise stajında yaptığım gibi. keşke aileden zenginliğim olsaydı ve ömür boyu neetlik(sultanlık) sürebilseydim

 No.1565

okurken ürperdim, bunu bir yerden kopyaladın mı? geçen yıl benim yazdığım bir paragraf mı yoksa gerçekten kendin mi yazdın?

 No.1566

>>1565
>>1562
Keek ben de 26 yaşında mezun olcam. Sıçanların resmi üni'den mezun olma yaşı 26 sanırım.

>iş tecrübesizliği

>lisede otistlik yüzünden yaptığın stajı eline gözüne bulaştırmak
Bunları da yaşadım, tam sen ben misin diyecekken başka anon demiş. Simülasyon bize bunu reva görmüş anonlar yapılacak bir şey yok.

 No.1567

üniversitede ilk senemden 4 dersten devamsızlıktan kaldım. altyaşım ama bu sıçanlığın laneti midir?

 No.1583

>>1567
yaş kaç koçum

 No.1615

>bokiversitenin bitmesine en iyi ihtimalle daha 2 sene var ve ben 26 yaşında mezun olup iş hayatına atılacağım

Kek, öyle bir şey yok anon.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku / tek ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]