[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1663926471732.jpg (66.74 KB, 600x1067, Rebecca.(Cyberpunk_.Edgeru….jpg)

 No.533

Bu anime nasıl?

 No.534

izledim yarrak gibi 5/10

hiçbir şey olmuyor. ana karakter tam özürlü. hikaye yok eğlendiren hiçbir şey yok. sadece aksiyon var o da ucuzdu bence.

 No.535

File: 1664020705188.gif (1.03 MB, 600x600, 30f.gif)

Rebecunny

 No.536

File: 1664023292130.png (5.18 MB, 2482x3506, 45c7752d1d185e771c67cc5416….png)

eğer aksiyonu iyi müzikleri fan servisi ve kanı seviyorsan beğenirsin

 No.543

>>536
severim

 No.544

>>536
off amcuğa bak cunnye bak şifa ustam bu

 No.545

şifadır izle

 No.546

File: 1664184671655-0.jpeg (35.62 KB, 400x500, images (62).jpeg)

File: 1664184671655-1.jpeg (48.38 KB, 435x705, images (63).jpeg)

karakteri dizayn ederken literal otistler için yapmışlar renklere bak

 No.547

File: 1664186203286.png (1.81 MB, 1241x1549, 1664106891559.png)

siz anime izlersiniz biz amine izleriz

 No.548

File: 1664450627052.png (721.48 KB, 1080x985, ClipboardImage.png)

CP izlenir mi?

 No.549

>>536
>>548
izlenir burda cp kani var bak[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]