[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1663017143701.png (445.2 KB, 849x469, furan.png)

 No.515

 No.516

altyazılar güzel hazırlanmış maşşallah tüm ikihu meemlerini toplamışlar tek videoda "Help Me Eirin" fav

 No.517

swf'sini kaşıkla brem

 No.519

File: 1663060216516.jpg (173.84 KB, 600x600, 1613693525797.jpg)

>>515
referanslarin hepsini anladim

 No.520

File: 1663061039255.gif (972.7 KB, 200x224, 6af.gif)

videodan erdem alsırt vibe'ı aldım
https://files.catbox.moe/dlahff.mp4

 No.521

>>520
efso

 No.522

File: 1663083847176.gif (3.18 MB, 640x360, utancverici.gif)

>referans

 No.523

File: 1663084926723.jpg (39.83 KB, 568x574, yhvde35e6gf81.jpg)

Kola mı reymu mu?

 No.524

>>523
kola

 No.525


 No.526

File: 1663151019264.jpg (23.83 KB, 216x502, irtn9lmm33x71.jpg)

>>524
>>525
Sizin kaybınız şişkolar, ben milli meşrubatımız ayranı içerken reymu sevgilimi düzecem, arivederçi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]