[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/a/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
Verification
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1672876170573.jpg (31.4 KB, 704x495, 1672851549687341.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1249[Reply]

Mıncıklanır mı?

 No.1250

kesinlikle

 No.1261

File: 1672996788947.jpeg (42.16 KB, 529x1153, CE1FC400-2474-425F-94B5-A….jpeg) ImgOps Google iqdb

Aya-chanı rahat bırak!!!!

 No.1300

File: 1673487603085.png (54.61 KB, 242x208, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

wtfFile: 1673043569256.jpg (555.87 KB, 1963x1564, illust_102839483_20221228_….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1270[Reply]

Anonlar güzel 2 farklı animeye benzer anime arıyorum yardım edecek var mı
İlki Happy Sugar Life'ye benzeyen
İkincisi de Higurashi'ye benzeyen anime
Onlar gibi güzel animeleri bilen var mı

 No.1272

Gakkougurashi ve Kuzu no Honkai izleyebilirsin Happy Sugar Life'a benziyor

 No.1274

File: 1673049928953.png (595.4 KB, 700x744, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

made in abyss hapını alın. Tam anlamıyla yapılmış en başarılı dark fantazi animesi. Yıllardır bir serinin etkisinde bu kadar kalamadım.

 No.1280


 No.1282

File: 1673119712373.jpg (50.26 KB, 720x659, IMG_20230107_095152_123.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1272
Gakkougurashiyi izledim de diğerini izlemedin sağol anoşkum
>>1274
Onu 2 yıldır falan izleyeceğim dedim hala izlemedim yakında başlarım ona
>>1280
Teşekküler anon bakarım ordan

 No.1296

>>1282
Gakkou gurashinin anmesinden ziyade mangasını okumanı tavsiye ederim çünkü cidden iyi. Ben mangayı okurken hâlâ devam ediyordu çıkmaya. İlk önce animesini izlemiştim, devam edebiliyorsun öyle mangadan, fark etmiyor.File: 1672135206057.jpeg (23.09 KB, 746x411, images (4).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1181[Reply]

İmkan olsa anime kızıyla evlenir miydiniz?

 No.1182

File: 1672138065892.jpeg (56.44 KB, 488x628, 4B554367-E0EE-4CC2-A529-1….jpeg) ImgOps Google iqdb

İmkan olsa anime kızı olup anime kızı ile evlenirdimFile: 1671838565642.jpeg (23.05 KB, 739x415, F3746AC5-6734-406A-AD91-2….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.1159[Reply]

Synergia okuyun.
15 tl zaten steamde amına koyam beyniniz açılsın biraz üzülün 100 yıl sonra yapay zeka bir waifu olmadığınız için ağlayın yeter abi, yapamıcam ben

 No.1169

VA-11 Hall-A'da var cyberpunk temalı visual novel tarzı oyun öneririm

 No.1170

>>1159
Oynadım hoca günlerce neden bartender bir waifu değilim diye ağladımFile: 1671753823655.mp4 (4.98 MB, 850x480, Kani☆Do-Luck!-480p.mp4) ImgOps Google iqdb

 No.1143[Reply]

kani themesi

 No.1144

File: 1671753988578.png (582.34 KB, 810x455, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

KANİ KANİ KANİ(JAPONCA YENGEÇ)

 No.1153


 No.1154

>>1153
xocem geçen kuyruklardan kuyruk yağı sipariş etmiştik onu gerekli yere bırakabilir misinFile: 1671556292176.png (248.15 KB, 512x384, FSjrwyBakAE6pUs.png) ImgOps Google iqdb

 No.1112[Reply]

ne oldu herşey silindi?

 No.1113

Soyjak.party den yabancı biri gelip spam yaptı tiradlar geriye düştü o yüzden silindiler

 No.1114

>>1113
yapma be

 No.1126

anineciler fallo$h edilmiş kek

 No.1129

>>1126
KEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKDelete Post [ ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] Next | Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]